​​Languages  繁體中文  English
aw home 首頁 > 產品介紹 > HDMI.VGA 設備 > 無線傳輸器
*
無線傳輸器
WIFI-WIR050M HDMI 50米無線傳輸器
特色說明
• 適用於簡報資料傳輸,簡易安裝免拉線
• 支援HDMI單一訊號無線傳輸
• 最遠距離可傳輸50公尺
• 訊號解析度: 480i、576i、720P,1080i、1080P 24/30/50/60
• 支援音頻輸入
• 影像模式: 全數位高解訊號
• 最大視頻解析度1920×1080
• 迷你USB: 輸入/輸出
• HDMI: 輸入/輸出
pic

產品名稱 HDMI訊號50公尺無線傳輸器
          
調變方式
ODFM
頻寬 20MHz/40MHz
傳輸距離 50公尺(無障礙距離)         
頻率穩定度 +20PPM
無線訊號傳輸標準 802.11n(HT20@MCS7): 12dBm
傳輸功率 802.11n(HT20@MCS7): 12dBm<-26dB
EVM 802.11n(HT20@MCS7):-70dBm
訊號接收靈敏度 802.11n(HT40@MCS7):-65dBm
天線 2*2 4dBi 內建式天線
系統延遲時間 <60ms
加密方式 AES 128/256
HDMI訊號類型 HDMI 1.3;HDMI 1.4;HDCP2.0
視頻格式
HD: 1080P,1080i,720P,576P,480P
PC: VGA(640x480),SVGA(800x600),XGA(1024x768)     
音頻格式 PCM、AAC、Dolby、Digital 2.0
音頻編碼格式 AAC
使用電源 5VDC 2A
外觀尺寸 101 x 59 x 21mm

NCC 電信管制射頻器材許可執照
器經北字第N106000088號
分類檔  案  名  稱下載
title shadow
aw型錄WIFI-WIR050M(C)下載